Class Pole

Class Pole

java.lang.Object
  |
  +----java.awt.Component
      |
      +----java.awt.Canvas
          |
          +----Pole

public class Pole
extends Canvas
Třída, která reprezentuje jedno políčko šachovnice

Variable Index

 o figura
zde se v průběhu hry nachází objekt třídy Figura, která je na daném políčku
 o index
obsahuje pořadové číslo políčka v šachovnici

Constructor Index

 o Pole()

Method Index

 o MalujFiguru()
Procedura, která vykresluje obrázek figurky na políčku.
 o paint(Graphics)
Předeklaruje metodu Paint, aby se při překreslení políčka obnovil i obrázek figurky na něm se nacházející, je-li jaká.
 o Pole(int)
Konstruktor instance.
 o PopisPole()
Překresluje dané políčko.

Variables

 o figura
 public Figura figura
zde se v průběhu hry nachází objekt třídy Figura, která je na daném políčku
 o index
 public int index
obsahuje pořadové číslo políčka v šachovnici

Constructors

 o Pole
 public Pole()

Methods

 o Pole
 public void Pole(int idx)
Konstruktor instance. Alokuje pro políčko "žádnou" figuru a přiřadí mu jedinečný index.
Parameters:
idx - unikátní index hracího políčka
 o MalujFiguru
 public void MalujFiguru()
Procedura, která vykresluje obrázek figurky na políčku. Nejprve zjistí, jestli se bude vykreslovat na černém nebo bílém poli, a jestli černá nebo bílá figurka. Tím se určí, z jaké skupiny obrázků bude vybírat. Pak se určí druh figurky a podle toho se dopočítá index, který má žádaný obrázek v statickém poli obraz[] třídy figura. Na závěr se daný obrázek vykreslí.
See Also:
Figura
 o PopisPole
 public void PopisPole()
Překresluje dané políčko. Pomocí metody bounds() získám údaje o šířce a výšce políčka, ty využiju k smazání starého obsahu. Na závěr, pokud se na políčko nenachází "žádná" figura, zavolám metodu MalujFiguru()
See Also:
MalujFiguru
 o paint
 public void paint(Graphics g)
Předeklaruje metodu Paint, aby se při překreslení políčka obnovil i obrázek figurky na něm se nacházející, je-li jaká.
Overrides:
paint in class Canvas