Index of all Fields and Methods
All Packages  Class Hierarchy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Index of all Fields and Methods

A

action(Event, Object). Method in class .MujDialog
Kontroluje stisk tlačítek v dolní lište.

C

Cislo2kod(int). Method in class .MujDialog
Převádí pořadové číslo políčka na dvouznakový řetězec písmenko-číslice
ComputerMove(String). Method in class .MujDialog
Tato metoda provede tah počítače.

D

DalsiTah(). Method in class .MujDialog
Přehodí znak v globální proměnné natahu a překreslí barevný symbol v horní liště.
DavejBer(String). Method in class .MujDialog
Hlavní metoda pro komunikaci.
DEFAULT_PORT. Static variable in class .MujDialog
Port, na kterém applet hledá spojení
deska. Variable in class .MujDialog
deska obsahující políčka šachovnice

I

init(). Method in class .MujDialog
Inicializace appletu: nejprve se načtou obrázky všech figurek a uloží se do statického pole obrázků třídy Figura.
init_desky(). Method in class .MujDialog
Nastaví hrací desku do počáteční polohy.

K

kam. Static variable in class .MujDialog
index pole, na nějž vede aktuální tah
Kod2cislo(String). Method in class .MujDialog
Převádí kód písmenko-číslice na pořadové číslo políčka
konec. Static variable in class .MujDialog
semafor, hlídající ukončení hry

L

l. Variable in class .MujDialog
informační text
lista. Variable in class .MujDialog
Horní informační lišta

M

mouseDown(Event, int, int). Method in class .MujDialog
Hlavní procedura celého programu.
MujDialog(). Constructor for class .MujDialog

N

natahu. Variable in class .MujDialog
Obsahuje znak 'b' nebo 'c', podle toho, která strana je na tahu.
NovaHra(). Method in class .MujDialog
Pošle serveru signál k zahájení nové hry a pak nastaví hrací desku do úvodní pozice

O

odkud. Static variable in class .MujDialog
obsahuje index pole, odkud vede aktuální tah

P

paint(Graphics). Method in class .MujDialog
Předefinuje metodu Paint a tak zaručí počáteční vykreslení všech figurek.
pole. Variable in class .MujDialog
pole panelů, tvořící šachovnici
PopisDesku(). Method in class .MujDialog
Obnoví vykreslení všech figur na desce tím, že volá metodu PopisPole pro každé políčko šachovnice.
port. Variable in class .MujDialog
posledni_tah. Variable in class .MujDialog
globální proměnná, obsahující nejaktuálnější tah ()společná pro obě strany
PresunFiguru(int, int). Method in class .MujDialog
Přesune obsah políčka s indexem odkud na políčko s indexem kam a obě pole překreslí metodou PopisPole()

Q

quit. Variable in class .MujDialog
ovládací tlačítka dolní lišty
Quit(). Method in class .MujDialog
Ukončuje celou hru.

S

s. Variable in class .MujDialog
sin. Variable in class .MujDialog
vstupní proud TCP/IP spojení
sout. Variable in class .MujDialog
výstupní proud TCP/IP spojení
start. Variable in class .MujDialog
Semafor, zaručující správnou inicializaci appletu

Z

znacka_natahu. Variable in class .MujDialog
Panel s barevnou značkou táhnoucí strany
znovu. Variable in class .MujDialog
ovládací tlačítka dolní lišty