Cvičení Matematická analýza II, kruh 11.

Poslední změna proběhla: 2. 5.


Aktuálně

12.5. proběhne druhá velká písemka

Základní informace

 • Čas a místo
 • Cvičení probíhá vždy ve čtvrtek od 8:10 do 10:40 v učebně M3. Celkem proběhne 13 tříhodinových cvičení.

 • Náplň cvičení
 • Cvičení slouží k procvičení pojmů zavedených na přednášce a k jejich lepšímu pochopení. Zároveň má za cíl naučit základní techniky uživané v příkladech a připravit na početní část zkoušky.

 • Přibližná náplň
 • Viz Sylabus

 • Zápočet
 • Zápočet získáte za získání šedesáti procent bodů z písemek a domácích úkolů. Body navíc můžete získat vyřešením některé z bonusových úloh.

  Téměř na každém cvičení se bude psát na úvod malá písemka za jeden bod. Dvakrát v průběhu semestru budeme psát velkou písemku za šest bodů. Několikrát za semestr bude zadán domácí úkol za dva až čtyři body. Celkově lze získat 30 bodů (plus body za bonusové úlohy). Zápočet získáte za dosažení 18 bodů. Body nad touto hranicí vám můžou pomoci na zkoušce.

 • Kontakt, konzultace, zpětná vazba
 • Jindřich Soukup
  Mail: jindra<zavinac>matfyz<tecka>cz
  ICQ: 646 498 595

  Když něčemu nerozumíte, tak se ptejte. Buď rovnou při cvičení nebo před či po cvičení. Veškeré otázky rád zodpovím. V případě, že by to bylo na delší povídání, je možné se dohodnout na konzultaci.

  Budu rád za jakoukoli zpětnou vazbu. Nebojte se říct nebo napsat, co se vám na cvičení líbilo nebo co naopak vylepšit. Cvičení jsou tu především pro vás a vy máte možnost je svou zpětnou vazbou ovlivnit.

  Materiály ze cvičení

  Zde najdete materiály ze cvičení, zadání domácích úkolů či informace o tom, co se bude dít na dalších cvičeních

  Všechny sady příkladů můžete najít na stránkách doc. Pokorného.

 • 1. cvičení
 • Aplikace určitého integrálu. Vzorečky najdete zde.
  První bonusová úloha

 • 2. cvičení
 • Proběhl malý test na aplikaci určitého integrálu.
  Úvod do konvergence řad. Rozhodovací schéma se vyskytuje na stránkách doc. Rokyty - www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/0809/ls/ma/klic_rady_NAK.pdf. Příklady na pátý a šestý týden si vyřešte samostatně. Pokud by vám některé nešly, můžete to konzultovat na cvičení.
  Druhou část cvičení jsme věnovali konvergenci Newtonova integrálu. Řešené příklady k tomuto tématu najdete například na stránkách Lukáše Malého.
  Druhá bonusová úloha

 • 3. cvičení
 • Na začátku cvičení proběhne malý test na konvergenci určitého integrálu.
  Dále se budeme věnovat obyčejným diferenciálním rovnicím. Třetí bonusová úloha

 • 4. cvičení
 • Malý test na diferinciální rovnice probírané minule.
  Vzorové řešení homogenní diferenciální rovnice.
  Podmínky napojení řešení. Jak najít všechna řešení a dokázat, že už jsou všechna.
  Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.
  Numeriké řešení diferenciálních rovnic. Čtvrtá bonusová úloha

 • 5. cvičení
 • Na začátku malá soutěž v počítání integrálů. Vítěz získá bodový bonus.
  Dokončíme diferenciální rovnice.
  Pátá bonusová úloha

 • 6. cvičení
 • Rychle projedeme konvergenci a absolutní konvergenci řad. Upozorňuji, že vyřešení příkladů je na vás. Na hodině budeme probírat jen vzorové příklady, v případě zájmu příklady, se kterými jste měli při domácí přípravě problémy.

 • 7. cvičení - 7. 4.
 • Velký test na aplikaci určitého integrálu, konvergenci Newtonova integrálu, ODR všech probíraných typů a (absolutní) konvergenci řad (bez mocninných řad)
  Domácí úkol na 21. 4. (za 4 body): vzorově spočítejte úlohy, u kterých jste v testu získali méně než tři čtvrtiny možných bodů. Domácí úkol můžete odevzdat nejpozději 21. 4.

 • 8. cvičení - 14. 4.
 • Dokončení mocninných řad, metrické prostory. Druhý domácí úkol za 3 body (na 28. 5.) je vypracovat cvičení 13 z osmé série příkladů. Omlouvám se za pozdní zveřejnění. Pokud někdo nevypracoval úkol jen kvůli tomu, že o něm nevěděl, ať se mi ozve a nějak to vyřešíme.

 • 9. cvičení - 21. 4.
 • 10. cvičení - 28. 5.
 • 11. cvičení - 5. 5.
 • 12. cvičení - 12. 5.
 • Druhý velký test. Opět bude na výběr velké množství těžších příkladů. Můžou se vyskytnout mocninné řady, příklady na metrické prostory a Banachovu větu o pevném bodu a probrané týkající se funkcí více proměnných. Poslední termín, kdy lze odevzdávat bonusové úlohy 1-5.

  Užitečné odkazy, zdroje informací

  Pokud uvidíte nějakou užitečnou internetovou stránku nebo dobrou sbírku úloh či učebnici, určitě mi o ní dejte vědět

 • Internetové stránky
 • MathTutor - internetová skripta, doporučuji se minimálně podívat
  Stránky doc. Rokyty - všemožné taháky, řešené zkouškové písemky
  Sbírka příkladů na stránkách prof. Picka
  Matematická analýza "online na stránkách doc. Pyriha
  Materiály k přednášce Matematická analýza I (pro matematiky) na stránkách doc. Spurného
  Stránky Lukáše Malého - dostatek příkladů k procvičení
  Stránky Kristýny Kuncové - řešené příklady
  Sbírka úloh z ODR - na stránkách doc. Bárty; teorie i řešené příklady
  Kuchařka na řešení ODR - vypracovaná předchozí generací studentů

 • Sbírky příkladů
 • Holický, Kalenda - Metody řešení vybraných úloh z MA - sbírka řešených příkladů; v podstatě pokrývá učivo tohoto semestru Děmidovič - Sbírka úloh a cvičení z MA - klasika, není v dostatečném počtu v knihovně
  Kopáček - Příklady z M pro F II - vzorové řešené příklady, často chyby ve výsledcích
  Černý - Úvod do inteligentního kalkulu 1,2 - vzorové řešené příklady, obsahuje i část středoškolské látky
  Zajíček - Vybrané úlohy z MA (pro 1. a 2. ročník) - první polovina příklady, druhá řešení příklady
  Zajíček - Vybrané partie z MA (pro 2. ročník) - skripta doplněná o velké množství příkladů; metrické prostory, diferienciální počet více proměnných
  Čerych, Aksamit, John, Stará - Příklady z MA V.

 • Učebnice, skripta
 • Kopáček - MA pro fyziky II - odpovídá sylabu, dost hutná, matematicky precizní
  Hájková, John, Zelený - Matematika,
  John, Kalenda, Zelený - Matematika (pokračování)
  - učebnice pro FSV, jednodušší, smícháno s LA, více vysvětluje
  Veselý - Matematická analýza pro učitele, první díl - většina učiva prvního a druhého semestru

  Aktuální bodový stav

  Jméno
  T1 T2 T3 T4 VT1 T5 DU1 T6 DU2 T7 VT1 T8 T9 B1 B4 B5 B2 B3 Z
  Cejpek Petr
  0,5 1 0,2 1 2,5 0,2 1,2 0,7 2,3 0,6 2,8 1 0 3 2 3 Z
  Dršata Tomáš
  1 0,5 0,5 1,4 0.2 3,5 0,6 3,0 2 4
  Fajt Lukáš
  0,5 0,5 0,6+0,5 0,5 3,7 0,2 3.0 0,7 2,5 0,7 4,1 1 0,7 3 2 3 Z
  Chrenko Ondřej
  0,5 0 0,6+0,5 0,5 4,4 0,2 3,0 0,2 0,6 1,7 1 0,6 3 2 3 1 Z
  Jelínková Zuzana
  0 0,3 0,8 1,8 0,5 0
  Jeřábková Tereza
  0,5 0,5 0,5 6,6 0,2 2,5 1 2,5 0,6 3,9 1 0,9 3 0 3 Z
  Klíbrová Tereza
  1
  Kratšinič Milan
  0 0 0,2 0,3 1,8 0 0,8
  Peksová Lada
  1 0 0,8 1,2 0 3,5 1 0,7 3,9 0,9 0,4 3 3 Z
  Procházka Ondřej
  0 0 0,5 0,5 2,0 1 3,0 0,3 0,6 2,4 0,9 0,5 2 2 0,8
  Raichlová Anna
  0,5 0 0,3 0,8 2,2 0,2 1,5 0,2 - 1,1 0 3
  Shulqa Sofya
  0,7 0
  Sňor Jakub
  0 0 0,2 0,3 1,7 0,2 1,5 0,2 0,5 2,3 1 0,2 3 2
  Sýkora Jáchym
  3,6 1,0 4,5 3 2 1 Z
  Štefániková Ester
  1 0,3 5,0 1 3 2 3 4 Z
  Votavová Petra
  0,5 0+1 - +1 0 0 2,0 0,6 1,0 0
  Vozda Vojtěch
  0,5 0,5 0,5 0,7 4,4 0,2 2,0 0,4 2,5 1 4,6 1 0,6 2 2,8 Z
  Zváriková Alexandra
  0 0,5 0,3 1,2 0 2,0 0,9 0,6 2,0 1 0 3 0 3