Listina základních práv a svobod fyzika

 1. Fyzik má právo idealizovat všechny úlohy.
 2. Fyzik má právo považovat dvě hodnoty za stejné, pokud nejsou různého řádu.
 3. Fyzik má právo odhadnout výsledek úprav matematického vztahu, který je složitější než součet dvou čísel.
 4. Fyzik má právo prohlásit všechny funkce, které divergují, za ošklivé a nefyzikální.
 5. Fyzik má právo použít k vysvětlení zmatků ve fyzikální teorii princip neurčitosti.
 6. Fyzik má právo kteréhokoliv matematika, chemika, inženýra, psychologa, dramatika nebo jiného pavědce pochybujícího o platnosti čtvrtého bodu označit za fyzikálního nevzdělance.
 7. Fyzik má právo prohlásit dva vektory různé dimenze za sobě rovné, pokud je jejich velikost řádově stejná.
 8. Fyzik má právo používat matematické objekty, se kterými matematici neumějí pracovat.
 9. Fyzik má právo zavést fiktivní síly, aby zmátl posluchače.
 10. Fyzik má právo prohlásit pochybný postup odvození za správný, je-li jeho výsledek ve shodě s experimentem.
 11. Fyzik má právo uvažovat pouze jednoduché počáteční podmínky, neboť složitější případy lze získat jejich kombinací.
 12. Fyzik má právo považovat fyzikální zákon, který vypadá pravdivě, za platný, i když ho nelze odvodit.