Historie změn

2. 1. 2012 Vytvořena tato stránka


Korespondenční semináře

Korespondenční semináře jsou soutěže pro studenty středních škol, kteří by se rádi dozvěděli něco víc o matematice, fyzice nebo informatice.

Několikrát do roka se zveřejňují nové úlohy. Studenti můžou poslat řešení úlohy, které jim bude opraveno a obodováno. Pro nejlepší řešitele jsou pořádány soustředění obsahující jak odborný program, tak i spoustu her.

Korespondenční semináře a soustředění prohlubují znalosti matematicky, fyziky či informatiky. Pro mnohé je to ale hlavně příležitost se seznámit s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Budoucím studentům MFF UK můžou korespondenční semináře značně ulehčit začátek studia a získat kontakty na současné studenty, kteří seminář organizují.


Já a korespondenční semináře

O korespondenčních seminářích jsem se dozvěděl (bohužel) poměrně pozdě - v druhém ročníku střední školy. Hned jsem začal řešit a dva měsíce nato jsem byl na svém prvním soustředění. Naprosto mě to nadchlo a zbytek střední školy jsem byl průměrně na třech soustředěních ročně a spoustě dalších akcí s kamarády a přáteli, které jsem tam poznal.

Když jsem přišel na matfyz, hned jsem začal organizovat. Více než tři roky jsem organizovat korespondenční seminář M&M, spoluorganizoval jsem jeden letní fyzikální tábor a jeden tábor logické olympiády.


Materiály

V průběhu času jsem si vytvořil celkem velkou zásobu materiálů, námětů, zajímavosti a úloh, které postupem času budu umísťovat na samostatnou stránku.

Rozcestník

Seznam korespondenčních seminářů, táborů a soustředění, o kterých vím. Rád doplním další, pokud mi o nich napíšete.

  • Korespondenční semináře pro středoškoláky
  • Korespondenční semináře pro základoškoláky
  • Tábory, soustředění