Fyzikálne praktikum IV — atómová a jadrová fyzika

Moje protokoly z fyzikálneho praktika IV. Protokoly zatiaľ nemám vrátené — komentáre doplním niekedy neskôr. V zátvorke je počet bodov (z 20 možných):
  • Úloha 0 (20) Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem.
  • Úloha 2 (18) Studium ionizačních komor.
  • Úloha 7 (20) Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového pár.
  • Úloha 8 (20) Absorpce beta záření. Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření.
  • Úloha 10 (15) Studium nukleární magnetické resonance.
  • Úloha 11 (9) Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment).
  • Úloha 12 (18) Měření náboje elektronu Millikanovou metodo.
  • Úloha 14 (17) Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem.
  • Úloha 18 (18) Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM).
  • Úloha 19 (19) Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky.
Na otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov .ps. Vrelo doporučujem GhostScript ktorý je zadarmo :) (ostatne ako väčšina dobrého softu).