Fyzikálne praktikum III — optika

Moje protokoly z fyzikálneho praktika III. Z komentárov vyberám len tie, čo sa týkajú obsahu, nie formy. V zátvorke je počet bodov (z 20 možných):
 • Úloha 2 (17) Měření parametrů zobrazovacích soustav
  Komentáre:
  • veľa pripomienok k metóde určenia chýb — „Zopakovať teóriu prenosu chýb.“
 • Úloha 3 (14) Mřížkový spektrometr
  Komentáre:
  • Chýba určenie relatívnych chýb výsledkov.
 • Úloha 4 (17) Měření fotometrického diagramu
  Komentáre:
  • Nie je popísaná metóda určenia chyby.
  • Nie je jasné, či sa meralo pre obe orientácie fotometra.
 • Úloha 5 (20) Charakteristiky optoelektronických součástek
  Bez komentárov.
 • Úloha 6 (20) Studium ohybových jevů v laserovém svazku
  Bez komentárov.
 • Úloha 7 (14) Ověření Fresnelových vzorců
  Komentáre:
  • Pani Kohlová nedokáže spracovať, že v tabuľke je uvedený nie uhol α ale uhol 90° - α (aj keď je to v texte zdôraznené).
  • V tabuľkách chýbjú hodnoty napätia...
 • Úloha 10 (11) Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem
  Komentáre:
  • Veľa pripomienok k určovaniu chýb.
  • Nedostatočné spracovanie poslednej úlohy (teplotnej závislosti).
  • Chýba porovnanie s katalógovými hodnotami.
  • Chýba diskusia pre V-hranol.
 • Úloha 15 (15) Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru
 • Úloha 15 — grafová príloha
  Komentáre:
  • Uvažujte vplyv šírky štrbiny na presnosť výsledku.
  • Chýba určenie závislosti pološírky krivky na prúde.
 • Úloha 20 (20) Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce
  Bez komentárov.
 • Úloha 23 (15) Studium polarizace světla
  Komentáre:
  • V teoretickom úvode nie je uvedené, čo je polarizácia, polarizátor, tak isto chýba popis usporiadania experimentu (kraviny).
  • V tabuľke sú iné hodnoty ako som odmeral, chýba zdôvodnenie (nechýba, keby p. Plašil poriadne čítal protokoly, našiel by ho na stránke pred tabuľkou).
Na otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov .ps. Vrelo doporučujem GhostScript ktorý je zadarmo :) (ostatne ako väčšina dobrého softu).