Fyzikálne praktikum II — elektrina a magnetizmus

Tak, dal som sem letmo nejaké svoje protokoly z fyzikálneho praktika II. Zatiaľ bez komentárov opravujúcich, v zátvorke je známka:
 • Úloha 2 (1-) Měření odporů
  Bez komentárov.
 • Úloha 4 (1-) Měření malých odporů
  Komentáre:
  • Zle odmeraná hodnota odporu Wolframu na Whearstonovom mostíku.
 • Úloha 5 (1-) Měření osciloskopem
  Bez komentárov.
 • Úloha 7 (1) Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou
  Bez komentárov.
 • Úloha 8 (1-) Měření impedancí rezonanční metodou
  Bez komentárov.
 • Úloha 9 (1) Charakteristiky termistoru
  Bez komentárov.
 • Úloha 10 (2) Hallův jev
  Bez komentárov. (Niekde počas merania som zrejme spravil chybu — komentujem v texte.)
 • Úloha 11 (2) Charakteristiky diod
  Komentáre:
  • Hlavne pripomienky k meraniu na súradnicovom zapisovači.
  • Popísať metódy určovania chýb.
  • Bolo by vhodné namiesto popisu zapojenia uvádzať schému.
 • Úloha 14 (1-) Relaxační kmity
  Komentáre:
  • Chyba metódy nie je daná meraným objektom, resp. prístrojmi, preto je nesprávne stotožňovať chybu metódy s chybou vznikajúcou nestabilitou generátora frekvencie.
 • Úloha 18 (1) Přechodové jevy v RLC obvodu
  Bez komentárov.
Na otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov .ps. Vrelo doporučujem GhostScript ktorý je zadarmo :) (ostatne ako väčšina dobrého softu).