Fyzikálne praktikum I — mechanika

Tak, dal som sem letmo nejaké svoje protokoly z fyzikálneho praktika I. Síce by ich nikto nemal potrebovať do cca marca, ale aj tak. Keďže opravené praktiká nemám u seba, komentáre k chybám doplním nekôr. Zatiaľ tu sú (v zátvorke je známka):
 • Titulná stránka
 • Úloha 2 (2-) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru
  Komentáre:
  • Nevhodný spôsob počítania tiažového zrýchlenia (z malého počtu presných meraní bez zohľadnenia výsledkov ostatých pružín).
 • Úloha 4 (1) Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky
  Bez komentárov.
 • Úloha 6 (1) Studium reologického chování látek
  Bez komentárov.
 • Úloha 8 (2) Kalibrace odporového teploměru a termočlánku. fázové přechody
  Komentáre:
  • Chyba ohmmetra je 0,5 %, nie 5 %.
  • Príliš veľký rozsah grafu (celkovo nevhodný graf).
 • Úloha 9 (2) Měření modulu pružnosti v tahu
  Komentáre:
  • Chýba určenie chýb merania (resp. popis spôsobu ich získania).
 • Úloha 10 (1-) Rychlost šíření zvuku
  Komentáre:
  • Chyby uvádzať v rovnakých jednotkách ako veličiny.
  • Uvádzať chyby merania dĺžok (aj keď sú pomerne malé).
 • Úloha 13 (2-) Měření momentu setrvačnosti kola
  Komentáre:
  • Chybu zaokrúhľovať na rovnaký počet miest ako veličinu.
  • Chýba chyba určenia MT.
 • Úloha 16 (3) Studium Brownova pohybu
  Komentáre:
  • Nie je uvažovaný dôsledok merania priemetu trajektórie do ohniskovej roviny mikroskopu.
  • Bulharskú konštantu v praktiku nepoužívame!
 • Úloha 17 (1) Studium otáčení tuhého tělesa
  Bez komentárov.
 • Úloha 19 (3) Volný pád koule ve viskozní kapalině
  Komentáre (tento protokol imho nestojí za používanie, je to jeden z najhorších čo som kedy vyprodukoval):
  • Nezmyselný spôsob spracovania, vhodné je zrátať viskozitu pre každú guličku samostatne a tieto data potom spracúvať.
  • Nemá zmysel použiť tak málo (obvzlášť malých) guličiek.
Na otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov .ps. Vrelo doporučujem GhostScript ktorý je zadarmo :) (ostatne ako väčšina dobrého softu).