>

Praktiká

Na tejto stránke boli, sú a budú moje protokoly z fyzikálnych praktík na MFF UK v Prahe. Užívajte opatrne a ... No proste neblbnite :)
Ak je protokol označený ako „Bez komentárov“, ale nemám zaň plný počet bodov (najlepšiu známku), bude chyba niekde tu (obecne je to nedodržanie formy protokolu ktorá je prezentovaná na stránke praktík, čo je môj večný problém postupne a pomaly odstraňovaný až do posledných úloh v praktiku 4):
  • Chýba číslovanie vzorcov.
  • Chýba označenie tabuliek, majú nevhodný formát a podobne.
  • Chýba označenie (číslovanie) grafov, chýbajú niektoré časti grafu — najčastejšie označenie osí, legenda, preloženie nameraných hodnôt alebo samotné namerané hodnoty.
  • Nie je správne uvedená použitá literatúra.
  • Čokoľvek iné.