Letný prechod hrebeňa Nízkych Tatier

v smere Telgárt - Hiadeľské sedlo


Tento sprievodca je zbierkou skúseností zo štvornásobného prechodu hrebeňom Nízkych Tatier v smere východ – západ z júla 2oo2, 2oo3, 2oo4 a 2oo9 organizovaného pôvodne „svätou trojicou“, menovite Gaster (t.j. pôvodný tvorca tohto sprievodcu, ktorý sa už posledných dvoch ročníkov nezúčastnil), Jeffer a Ľuboš. Do dnešných dní vydržali v svätej trojici dvaja.

Sprievodca ráta s päťdňovým putovaním po ceste hrdinov SNP s nocľahom na Andrejcovej, Ramži (alebo Čertovici), chate gen. M.R.Štefánika a Ďurkovej, ale poskytuje priestor aj na prípadné zmeny trasy (odbočky, nocľahy na iných miestach v dôsledku zlého počasia …). Pri tom sa opieram o  turistické mapy VKÚ v mierke 1:50 000 číslo 123 (Nízke Tatry - Kráľova Hoľa) a 122 (Nízke Tatry - Chopok). Pokiaľ by ste chceli dôjsť až na Donovaly, na to budete potrebovať ešte mapu číslo 121 (Veľká Fatra). V Turistickom atlase Slovenska od VKÚ sú to listy 128 až 135.

Akékoľvek pripomienky, názory, postrehy, vlastné zážitky či celé recenzie z prechodu hrebeňa posielajte na moju mailovú adresu.