Návrat na zoznam albumov

Bukovské vrchy - najvýchodnejší východ Slovenska


(do albumu)


Tento album obsahuje 33 fotiek.

Nasledujúce riadky sú autentický prepisom denníka, z ktorého sa dochoval len popis prvého dňa (viac informácií na konci textu).

26. 8. 2003, utorok


Skoro jasno, skoro teplo. Stretli sme sa na autobusovke v KE a nalodili sa na bus do Humenného. Ešte predtým ale Vlado dokúpil Tatranky a ja chlieb. Odprevadiť nás bola Zuzka ktorá nakoniec účasť odmietla. Autobus nás s nejakým náskokom doviezol do Humenného, pričom sme cestou spráskli nejaké slivky1. Na stanici v HN sme využili WC (4 Sk) – splachoval Samo a vodu spúšťala Fotobunka – rasizmus2 – a davaj na bus do Sniny. Ten bol plnší ako do HN. V Snine sme za trištvrťhoďku na AS-ke (námestí) kúpili šišku (ja) a šalát a rožky (Vlado a Ľuboš). Ďalší (najplnší) bus do Novej Sedlice.

Nalodili sme sa teda na vlastné nohy a davaj nahor. Najprv sme boli poučený o prítomnosti prameňov3 a potom sme našli zákernú húsenicu. Zhodli sme sa, že skočí na mňa, zavŕta sa do tela, prelezie do mozgu, ja všetkých povraždím nožom, odbehnem sa zakukliť do lesa a zmením sa na mimozemského motýľa terorizujúceho svet. Po istej dobe šľapania sme už v NPR Stužica narazili na očakávané zvyšky železničnej trate, z ktorej ostal násyp a pár podvalov a tiež na riečku Stužickú. Vlado s Ľubošom vyhlásili svoje zásoby vody za povážlivé a tak vodu dočerpali z potoka. Ďalej sme pokračovali za stále častejších zrážok s bratmi Čechmi až na hranicu Slovensko-Ukrajinskú. Po nej sme vyšľapali na bod hraničný – Kremenec.

Po dlhej diskusii na tému „Kde si dáme obed?“4 sme sa zložili v Poľsku a spráskli čo bolo po ruke. Nasledoval výlet do Ukrajinského úzmia s Poľským hraničným kameňom. To všetko sa už ale odohrávalo mimo náš Svet. S naším Svetom zmizol nielen mobilný signál, ale aj naše chápanie časopriestoru. Kým tu, mimo sveta to bolo na jeden cieľ v našom svete 4:15 tak v našom svete to bolo už 5:15. Na to sme boli už vopred upozornení mapami, ktorých je na podhorí mnoho5.

Potom sme už začali postupovať po kameňoch hraničných. Hneď sme spoznali, že ich pozvoľna klesajúce čísla (1/1, 1/2, …) vyjadrujú našu šancu stretnutia sa s medveďom. Náladu nám tak pokazil až kameň 2/1. Kameň 3/1 som zas využil ako podstavec na fotenie panorámy6. Dopochodovali sme nakoniec na sedlo pod Čierťažou, ktoré bolo na ten deň naším cieľom. Tam už vyvádzala veselá skupinna bratov Čechov. Načerpali sme vodu bez pijavice7 a davaj variť. Prvá várka cestovín skončila za jasného plápolania kvapalného PB vo Vladovom variči8 na zemi. Druhá už bola úspešnejšia a menej behavá. Určovanie MHV9 a následné zaľahnutie do stanu ukončili tento deň.

Tu zápisky končia poznámkou: Denník nemožno písať, účastníci sa vraždia po Zullu urážkach!?10

  1. Slivky nám dala Zuzka na cestu a ja s Vladom sme ich spásli cestou do Humenného. Ľubošov tráviaci systém (ako je obecne známe) nenávidí autobusy a tak v nich Ľuboša nedonútite nič jesť.
  2. Zmysel tejto poznámky nám vďaka časovej priepasti bohužiaľ ostáva skrytý. :-(
  3. Stretli sme pracovníka NP, ktorého sme sa na prítomnosť prameňov pýtali (po skúsenostiach s chýbajúcimi prameňmi z Tatier).
  4. Ak by ste to náhodou nevedeli, na kopci Kremenec sa stretáva Slovensko s Poľskom a Ukrajinou zároveň. Pri tejto príležitosti je tu osadený aj mohutný hraničný kameň. Neďaleko na hranici s Ukrajinou sa podľa mapy nachádza aj najvýchodnejší bod SR.
  5. Ide o mapy NP Poloniny, kde je farebná časť mapy znázorňujúca NP odseknutá Slovenskou hranicou za ktorou nasledujú biele plochy Poľska a Ukrajiny – proste mimo tento Svet (pekne to vidieť na fotke zo sedla Ruské). :-) Ostane rozdiely medzi časovými údajmi na našich a Poľských značkách nás sprevádzali celú cestu.
  6. Panoráma je na konci stránky.
  7. Prameň mal charakter studničky z ktorej sa voda naberá pohárom. Súčasťou vybavenia studničky je ale aj malá pijavička, takže sme si dávali pozor aby neskončila v našich zásobách pitnej vody.
  8. Keďže bomba bola už takmer prázdna a ďalšie čerpanie plynu z nej ju len ochladilo a znížilo tlak, dostal sa po vykypení vody do horáku aj kvapalný propánbután, ktorý horí jasným žltým plameňom a nie modrým ako plynný. To vyplašilo Vlada držiaceho ešus, takže dávka cestovín skončila na zemi. Ďalej sme pokračovali s novou, plnou bombou na tom istom (Vladovom) variči Campingaz Twister PZ.
  9. MHV je skratka výrazu medzná hviezdna veľkosť, inak limitná magnitúda, čo je jasnosť najslabšieho objektu viditeľného voľným okom (obvykle charakterizuje čistotu ovzdušia).
  10. Denník sme písali vo vlaku cestou domov. Popri tom sa Ľuboš zabával so svojim, v tej dobe novým, mobilom (Sony-Ericson T100). Podarilo sa mu prepnúť ho do jazyka Zullu. Následné záchvaty smiechu a rôzne akcie po domnelých „Zullu urážkach“ nedovolili pokračovať v písaní denníku.
Panoráma Polonín
Návrat na zoznam albumov