Materiály

Rozmanité materiály k tancům, se kterými jsme se potkali během čtyř tanečních víkendů. Kroky obětavě sepsala Anita, všechny ostatní materiály jsou převzaté z velké databáze izraelských tanců na www.israelidances.com.

kroky     texty     seznam   shorthandy: 1. část 2. část

Co to jsou izraelské tance

Zhruba v posledních osmdesáti letech v Izraeli vznikla celá řada tanců, které se těší velké oblibě a rozšířily se také do židovských komunit po celém světě. Některé jsou tak jednoduché, že je zvládnou i malé děti, jiné tak pomalé, že si je mohou zatančit i staří lidé. Dokonce ani nezáleží na tom, zda se sejde vyrovnaný počet mužů a žen, protože se obvykle tančí v kruhu. U mnoha tanců jsou patrné zejména chasidské a arabské vlivy, a to jak v hudbě tak v choreografii.