Week of Doctoral Studies 2011

Nominal Valency in Lexicons

příspěvek srovnávající několik českých, anglických a německých valenčních slovníků

příspěvek do sborníku: pdf, tex, bibtex bibliography

prezentace: pdf, tex,ještě delší verze: pdf, ještě delší verze: tex

Cvičení z lineární algebry

Materiály pro studenty

Výuka

Parkova domněnka

Moje diplomová práce o Parkově domněnce, která se týká otázky konečné bázovanosti konečných algeber. Práce je v angličtině.

Parkova domněnka

Text o neklasických logikách

Text o neklasických logikách původně určený matematicky talentovaným středoškolákům.

Více o logice