Text, který se zde nachází, by měl sloužit jako první seznámení s oblastí neklasických logik. Budu ráda, pokud mi pomůžete jej ještě vylepšit. Své komentáře mi, prosím, posílejte na adresu ansa211 gmail.com .

Díky, Anša

Předmět Neklasické logiky, zimní semestr 2009/2010

Mrkněte se na zadání úkolů a přehled probrané látky (totéž jako postscript). Aktuální varianta by se tu obvykle měla objevit do středy večer.

Nárok na zápočet již mají Filip, Jirka, Pavel a Zuzka.

K získání zápočtu Kubovi chybí 36 bodů, Míše 9 bodů, šnEkovi 12 bodů, Sašovi 17 bodů.

Jednotlivé kapitoly

TeXový styl a LaTeXový styl potřebný pro zpracování TeXových zdrojáků

Klasická logika postscript , PDF , DVI , TeX (starší verze textu), LaTeX

Intuicionismus a konstruktivismus postscript , PDF , DVI , TeX
Obrázky obr21 , obr22 , obr23 , obr24 , obr25 , obr26 , obr27 , obr28

Epistemické logiky postscript , PDF , DVI , TeX
Obrázky obr31 , obr32 , obr33 , obr34 , obr35 , obr36 , obr37 , obr38 , obr39

Modální logiky postscript , PDF , DVI , TeX
Obrázky obr41 , obr42 , obr43 , obr44 , obr45 , obr46 , obr47 , obr48 , obr49 , obr410 , obr411 , obr412

Vícehodnotové logiky postscript , PDF , TeX

Fuzzy logiky postscript , PDF , TeX

Seznam literatury postscript , PDF , DVI , TeX

Úvod 1. verze postscript , PDF , DVI , TeX