[vyber kodovani]

Lexikální a syntaktická analýza

Aneb lehký úvod k nástrojům flex a bison

 1. Úvod
  1. Co si počít se vstupem programu?
   1. Flex a lexikální analýza
   2. Bison a syntaktická analýza
   3. Flex a bison jsou generátory kódu
  2. Odkazy
 2. Flex
  1. Soubor file.l
  2. Jednoduché příklady
  3. První část souboru file.l - definice
  4. Druhá část souboru file.l - pravidla
   1. Regulární výrazy
   2. Matching - porovnávání
   3. Akce
   4. Start-condition - počáteční stav
  5. Vstup
 3. Bison
  1. Gramatika
  2. Sémantická hodnota
  3. Deklarace tokenů
  4. Pravidla a akce
 4. Flex a bison: propojení
 5. Oblíbený příklad: jednoduchá kalkulačka
 6. Závěr

Tento referát byl přednesen v zimním semestru 1998 na Linuxovém semináři na Matematicko-fysikální fakultě University Karlovy. V letním semestru ve zkrácené podobě na Praktiku z programování.

Napsáno za vydatné pomoci editorů Emacs a XEmacs, programů weblint a ispell, brouzdalů Netscape, Lynx a W3. Velké díky patří též autorům původní dokumentace od obou popisovaných nástrojů.


© 1999 0rfelyus Emacs