CVS - Concurent Versions System

Obsah:

Motivace:

Příprava CVS pro práci:

Syntaxe:

Popis:

Volby CVS:

Použití:

Časté volby k příkazům:

Ne všechny následující volby lze použít se všemy příkazy! Volby uvedené u jednotlivých příkazů mohou mít různé chovaní příkaz od příkazu.

Detailní popis příkazů:

Soubory používané CVS:

- viz. manuálová stránka cvs(5), cvs(1)

- v domovském adresáři uživatele:

- v pracovním adresáři:

- v depozitáři:

Inicializace depozitáře:

-viz. manuálová stránka cvsinit(8)

Shellové proměnné:

Zdroje informací:


Autor: Dušan Dědeček
E-mail: Dusan.Dedecek@st.mff.cuni.cz
Home page: http://www.ms.mff.cuni.cz/~dded3180