SMB - smbfs a Samba
NCP - ncpfs a LinWARE

Referát k semináři LINUX (21.5. 1996)

Obsah


SMB protokol

SMB protokol používají sytémy Windows for WorkGroups, Windows 95, Windows NT, LanManager, OS/2 a DEC/Pathworks k siťovému sdílení disků a tiskáren. Pro Linux je k dispozici SMB file systém smbfs umožňující sdílet adresáře a tiskárny z výše uvedených sytémů a SMB server Samba, který po síti nabízí lokalní adresáře a tiskové služby. smbfs i Samba komunikují po síťovém protokolu TCP/IP. SMB protokol je někdy také označován jako LanManger Protocol nebo NetBIOS over TCP/IP.

smbfs - SMB file system client pro Linux

Internetovské zdroje.
Instalace smbfs závisí na používané verzi jádra.
Pro jádra nižší než 1.3.7 stačí napsat
# make
v adresáři kde máme balík smbfs.
Pro jádra 1.3.7 a vyšší je ncpfs již v jádře - napíšeme # cd /usr/src/linux
# make config
...
IPX support = Y
...
smbfs = Y
...
# make
# lilo
# reboot

Vytvoří se modul jádra smbfs.o, který je někdy nutno ručně nainstalovat, a spustitelné soubory smbmount a smbumount
Pokud máme přeložen balík smbfs můžeme pomocí příkazů smbmount připojovat a smbumount odpojovat file systém SMB.

Samba - SMB file a print server pro Linux

Internetovské zdroje.
Instalace Samby je složená ze tří hlavních kroků: překladu Samby, vytvoření konfiguračního souboru Samby, a zajištění spuštění démonů Samby

NCP protokol

NCP (NetWare Core Protocol) byl vyvinutý firmou Novell Corporation jako systém pro sdílení souborů a tiskáren pod síťovým operačním systémem Novell NetWare. Využívá síťový protokol IPX. Pro Linux existuje NCP file systém ncpfs umožňující sdílet adresáře a tiskárny NetWare serveru; a NCP server LinWARE umožňující nabízet ke sdílení lokální disky a tiskárny.

IPX protokol pod Linuxem

Internetovské zdroje.
Aby fungoval IPX protokol pod Linuxem je potřeba nakonfigurovat jádro tak, aby podporovalo IPX.
# cd /usr/src/linux
# make config
...
IPX support = Y
....
# make
# lilo
# reboot

Greg Page's IPX support umožnuje přiřadit ipx adresy síťovým kartám a konfigurování směrovacích tabulek IPX routerů. K tomu slouží následující příkazy.

IPX podpora přidává některé soubory do file systému /proc. V souboru /proc/net/ipx_interface jsou uchovány informace o všech současných interfacech IPX. V souboru /proc/net/ipx_route jsou informace o směrováni IPX. V souboru /proc/net/ipx jsou informace o všech v současnosti otevřených IPx soketech.

Podpora IPX se dá nakonfigurovat aby Linux fungoval jako IPX klient pouhým přidáním potřebných ipx_interfaců. Aby Linux fungoval jako IPX router je potřeba nakonfigurovat spávně ipx_interfacy a spustit démony ipx_sap a ipx_rip, kteří obstarávají routing IPX paketů.

ncpfs - NCP file system client pro Linux

Internetovské zdroje.
Instalace ncpfs závisí na používané verzi jádra.
Pro jádra1.2.* stačí napsat
# make
v adresáři kde máme balík ncpfs.
Pro jádra 1.3.* nižší než 1.3.54 nebude ncpfs fungovat.
Pro jádra 1.3.54 a vyšší je ncpfs již v jádře - napíšeme # cd /usr/src/linux
# make config
...
IPX support = Y
...
ncpfs = Y
...
# make
# lilo
# reboot

Vytvoří se modul jádra ncpfs.o, který je někdy nutno ručně nainstalovat, a spustitelné soubory ncpmount a ncpumount
Abychom mohly používat ncpfs se Linux nakonfigurovat jako IPX klient. Nejjednodušší je zadat
# ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on
nebo nakonfigurovat ipx interface pomocí ipx_interface(8).
Pokud máme přeložen balík ncpfs a správně nakonfigurovanou podporu IPX můžeme pomocí příkazů ncpmount připojovat a ncpumount odpojovat file systém NetWaru.

LinWARE - NCP file a print server pro Linux

Internetovské zdroje.
Instalace LinWARE závisí na používané verzi jádra
Pro jádra starší než 1.3.57 se musí ručně podle *.diff souborů napatchovat jádro
Pro jádra 1.3.17 a novější stačí spustit
# make patch
v adresáři kde máme balík LinWARE.
Poté je nutné nově přeložit napatchované jádro se zapnutou IPX podporou.
# cd /usr/src/linux
# make config
...
IPX support = Y
...
# make
# lilo
# reboot
Musíme přeložit a nainstalovat IPX routery a LinWARE server zadáním
# make
# make install
v adresáři kde máme balík LinWARE.
Nakonfigurovat IPX interface
# ipx_interface add eth0 802.2 IPX_network_adress
...
Spustit směrovací démony pro IPX
# ipx_ripd
# ipx_sapd
A spustit LinWARE server.
# lwared -n jméno_serveru

LinWARE server používá soubor s hesly /etc/lwpasswd ve kterém jsou uložena hesla pro NetWare emulaci ve tvaru
USER:PASSWORD
na každé řádce, kde USER je login name (jméno musí existovat i v /etc/passwd a při nalogovaní uživatele má přístupová práva dány svým Linuxovským loginem) a PASSWORD je heslo zakódované v NetWare formátu. Pokud některý uživatel nemá zadané heslo je jeho účet vypnut (disabled acount). Ke změně uživatelského hesla se používá utilita lwpasswd.
V souboru /etc/lwvtab je uloženo mapování adresářů Linuxu na svazky NetWaru. Každý řádek má tvar
název_svazku Linux_adresář


Některé zajímavé Internetovské zdroje


Poznámky a připomínky posílejte na adresu Email: Jakub.VOTAVA@st.mff.cuni.cz