Linuxové semináře na MFF UK

Toto je dočasná stranka Linuxových seminářů na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Nová verse stránek (kde naleznete například HTML verse přednesených referátů atd) se dokončuje, velmi staré stránky zatím naleznete zde.

SWI043 - Linux

Seminar byl pro letni semestr 2002 umluven do Troji ve stredu od 14:00. Pravdepodobna mistost je E3.

Stručně: Cílem semináře Linux je vzájemná informovanost jeho účastníků o dění ve světe operačních systémů založených na myšlenkách free a open-source software. Seminář probíhá referativní formou, kdy každý student vypracuje a přednese příspěvek na vybrané téma. Referáty se mohou zabývat jak vlastním jádrem OS Linux, tak i jednotlivými aplikacemi, systémovým SW, klasickým i speciálním HW a podobně. Přednesené referáty jsou poté přístupné ve formě HTML dokumentu nejen pro účastníky semináře.

SWI075 - Vybrané partie z architektury Linuxu

Seminář se školním roce 2001/2002 nekoná.

Stručně: Tento seminář se bude zabývat "vnitřnostmi" operačního systému Linux -- tedy tím, jak funguje jádro systému, jak se spravuje paměť, plánují procesy, komunikuje mezi procesory ve víceprocesorových počítačích i clusterech, jak programovat operační systém, který pracuje na půl tuctu různých hardwarových architektur, zkrátka a dobře, jak všechno to, co jste se naučili na přednáškách o hardwaru a operačních systémech, vypadá v praxi. Náplň semináře bude přizpůsobena zájmu účastníků.

Předpoklady pro SWI075: Znalost jazyka C, alespoň minimální povědomí o tom, jak funguje hardware, co jsou to procesy, stránky a zámky, uživatelské zkušenosti s nějakým systémem z unixové rodiny a hlavně dostatek nadšení do studia.


Pavel Machek, Martin Mareš, Daniel Skarda