Odpovědi na často kladené otázky (FAQ)

Jak se stát službou

Sloužení je odměňováno stipendiem ve výši 60 Kč za odslouženou hodinu. Uznejte, že to není až tak špatná brigáda, zvláště když si můžete v labu dělat na svých věcech (teda většinu času, občas jsou tam také radychtiví uživatelé). Můžete tak tento čas věnovat práci na diplomce či na zápočtových úlohách.

Dále mají služby možnost tisku zdarma (samozřejmě v omezeném množství), mají vyhrazený počítač se dvěma monitory na kterém si můžou dělat prakticky co chtějí a vůbec mají spoustu jiných výhod.

Služeb bývá nedostatek a pokud nebude dost služeb na pokrytí celého týdne, bude laboratoř prostě v době, kdy nemá kdo sloužit, ZAVŘENÁ!

Bojíte se, že nebude umět někomu poradit nebo že si neporadíte s běžnými problémy v labu? Existuje služební konference a služební wiki, tam jistě naleznete odpovědi na své otázky. A časem se jistě všechny potřebné věci naučíte. Když už jste nějakou dobu na Matfyzu, tak žádná polena být nemůžete winking smiley

Už jste se rozhodli, že to zkusíte? Chcete mezi nás? Pošlete nám e-mail na adresu

Momentálně je sloužení v labu pokryté

Nefunguje “www.karlin.mff.cuni.cz/~login”

Píše to “This website is closed. Try www.karlin.mff.cuni.cz”

Zkuste místo toho “msekce.karlin.mff.cuni.cz/~login”.

Problémy s tiskem

Nemám nastavené tiskárny, co mám dělat?

Klepněte na Start → Zařízení a Tiskárny. Zde na Přidat tiskárnu → Síťová tiskárna a klidně nechte název prázdný a klepněte na další. Průvodce vás nechá procházet tiskárny. Obě tiskárny jsou dostupné po IP adresách, Windows 7 je najdou automaticky. Pokud nemůžete najít barevnou tiskárnu, možná je jen vypnutá.

Jak si tiskout brožurky z pdf?

Chcete-li mít ze svých script malou úhlednou knížečku, lze použít program pro úpravu pdf. Ten vytvoří nový soubor kde budou dvě stránky na stránce papíru a navíc ve správném pořadí. Následně stačí v nabídce tisk zvolit ve vlastnostech tiskárny tisk na obě strany a obracet stránky. Po vytištění přeložíte vytištěné stránky napůl a máte knížečku formátu A5. Tisknete tak pouze polovinu stránek a navíc při oboustraném tisku máte každou desátou stránku zdarma. Šetříte tak tedy nejen naše lesy, ale i vlastní peníze. Script lze používat pouze v Linuxu. Sedíte-li u Windows, spusťte PuTTY a přihlašte se vzdáleně na Lomikela. Zde napište do příkazové řádky

pspdftool 'book nup(1,2,rotate=90,paper=a4)' puvodni_soubor.pdf novy_soubor.pdf

Tím vznikne nový soubor ve kterém je už vše nachystáno k tisku. Před tiskem je ještě potřeba ve vlastnostech tiskárny nastavit oboustraný tisk. V tiskovém dialogu klepněte na vlastnosti a nastavte vše podle následujícího obrázku:

I tak je ale dobrý nápad si vše nejdříve zkontrolovat tiskem prvních dvou stran dokumentu a teprve pokud je vše dobře, vytisknout si strany 3 a dál.

Export do PDF ve Windows

Exportovat do PDF je možné z jakékoliv aplikace přes tisk na speciální zařízení CutePDF Writer.

Chci mít více stran na jedné A4

Nejjednodušší je vyrobit z dokumentu PDF soubor a před exportem nastavit parametry, které chci. Nastavený postscriptový ovladač tiskárny tisk více stran na jednu neumožňuje.

Nadstandardní služby

Chci www stránky na Artaxovi

Stačí ve vašem síťovém homeu (disk H pro windows) stvořit adresář WWW (všechna písmena musí být velká) a nastavit mu patřičná práva. Pozor, aby vše fungovalo, musí mít web server táké právo přečíst si obsah vašeho homeu (právo execute: “ chmod o+x ~ “ ). Pokud vše nastavíte, naleznete své stránky na adrese

https://artax.karlin.mff.cuni.cz/~login

pozn.: pro přímé zobrazení stránky se zdrojový soubor musí jmenovat index.html

Mail

Zároveň se zřízením vašho studentského účtu získáte automaticky také mailový účet ve tvaru

login@artax.karlin.mff.cuni.cz

Ten můžete vybírat buď z webového rozhraní nebo přímo na Artaxovi. Na Artaxovi lze pro jeho vybírání používat libovolný (na serveru nainstalovaný) mailový klient (například mutt nebo pine).

SVN

Pro vývoj svých projektů můžete používat SVN server, jenž je k dispozici na Artaxovi. Jak? Stačí si vytvořit a nastavit repository a pak už jen umožnit čtení (případně zápis) svn démonovi na artaxu. Démon běží pod uživatelem repo, takže repository mu zpřístupníte například pomocí:

setfacl -Rm u:repo:rwx cesta_k_repository

Repository pak bude dostupné na URL:

svn://artax.karlin.mff.cuni.cz/absolutni_cesta_k_repository

Eduroam

Nastavení Eduroam

 1. Na https://ldap.cuni.cz/ se přihlaste (SIS) a nastavte si heslo pro euduroam realm cuni.cz.
 2. Odstraňte WiFi síť eduroam, kterou jste si přidali ručně.
 3. Stáhněte si Eduroam CAT pro počítače nebo aplikaci “Eduroam CAT” pro telefony.
 4. V seznamu škol hledáte “Univerzita Karlova v Praze” / “Charles University in Prague”.
 5. Aplikace bude chtít heslo, které jste si nastavili v kroku 1.
 6. Po přidání WiFi sítě můžete aplikaci smazat / odinstalovat, nastavení vám zůstane.

Vzdálený přístup do labu

Pokud potřebujete vzdáleně přistoupit do labu, můžete pomocí ssh přistoupit na libovolný ze stále běžících linuxových počítačů (Engywook, Auryn, Lomikel). Z prostředí MS Windows vám toto umožní prográmek jménem PuTTY. Ke svému síťovému homeu můžete přistupovat také pomocí ftp a to na stroji jménem Artax. Jako login použijte svůj login do linuxu v labu.

Vzdálené přihlášení pomocí klíče

Pokud vás nebaví zadávat pokaždé při logování po ssh heslo, spusťte na linuxu:

ssh-keygen

Toto vám u vás v ~/.ssh vygeneruje dva klíče. Jeden veřejný a jeden soukromý. Veřejný se bude jmenovat typicky id_rsa.pub a soukromý id_rsa. Aby bylo s jeho pomocí možné se logovat, je třeba ještě klíč přidat mezi autorizované. To lze udělat pomocí

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Pak už se můžete pomocí svého soukromého klíče logovat na různé stroje a pokud jste při vytváření klíče nezadali heslo, nebude se vás na něj už nikdo ptát. Musíte si ale dobře střežit soukromý klíč. Pro vyzkoušení je fajn zkusit se ssháčkovat mezi linuxovými stroji v labu.

Potřebuju provést dlouho trvající výpočet

Pokud tento výpočet potřebujete pro školní účely (semestrálka, bakalářka, diplmoka) není problém nechat některý počítač pracovat na něm přes noc/přes víkend. Linuxové stroje (Engywook, Auryn, Lomikel) běží neustále. Pokud si potřebujete nechat puštěný počítač s Windows, dohodněte se nejdříve se službou aby o vašem úmyslu věděla. Výpočty můžete potom vzdáleně korigovat a kontrolovat pomocí tightVNC.

Software - informace, problémy, nastavení

Tvorba programů v Pascalu

Borland Pascal

V počítačové učebně K11 je Borland Pascal přímo na disku C: a program DOSbox je nastavený tak, aby rovnou spouštěl BP. Proto stačí spustit DOSbox z adresáře C:\DOSbox pomocí dosbox.exe. Nepouštějte program přes integrované hledání ve Windows 7, nepoužije se správná konfigurace!

Druhou možností je spouštět BP ze síťového disku L:\. Zkopírujte soubor BP7 z adresáře L:\Programovani\DOSbox na Plochu. Pomocí tohoto odkazu Borland Pascal spustíte. Spuštění může trvat dlouho.

FreePascal

FreePascal vypadá na první pohled stejně, ale nabízí více funkcí a překladač už 32 bitový. FreePascal opět najdete buď ve vašem START menu nebo v adresáři L:\Programovani\Freepascal2, kde spustíte z podadresáře bin\i386-win32 program fp.exe. Pokud se Free Pascal zapne a hned vypne, je potřeba udělat vytvořit zástupce na ploše a nastavit mu ve vlastnostech větší font. Nebo stačí spustit Příkazový řádek (pomocí příkazu cmd) a kliknout pravým tlačítkem do levého horního rohu okna programu. Zde v odkazu Výchozí nastavte v záložce Font na 7×12.

Na Linuxu spustíte IDE příkazem fp.

SAS 9.2

Tento software aktuálně není ve START menu. Pokud chcete SAS spouštět, stáhněte si na Plochu SAS 9.2 zástupce.

SAS nápověda

Je problém s helpem SASu a ani reinstalace ho neodstranila. Ekvivalentní informace jsou ale k dispozici on-line na této adrese.

Eclipse (podpora Fortranu)

Eclipse se dá spustit z umístění L:\Programovani\Eclipse. Spouštění trvá hooooodně dlouho. Bohužel nevím proč. Na stanicích aktuálně nejsou potřebné utility v cestě. Pokud tedy budete chtít Fortran využít, řekněte si službě, ať do proměnné PATH na dané stanici přidá adresář L:\Programovani\MinGW\bin

Pokud chcete Eclipse využít, je možné ho spustit i na Linuxových stanicích Lomikel, Engywook a Auryn.

Total Commander neukládá nastavení

Defaultně je Total Commander nastaven tak, aby si bral nastavení ze souboru c:\winnt\wincmd.ini, který není pro běžného uživatele pro zápis. Chcete-li vlastní nastavení, nakopírujte si tento konfigurační soubor třeba na svůj domovský disk h:\ a zaměňte zástupce pro spouštění Total Commanderu na tvar c:\totalcmd\totalcmd.exe /i=“h:\wincmd.ini”. Pokud do daného umístění soubor nenakopírujete, vytvoří se při prvním spuštění.

V LaTeXu v TeXnicCenteru mi nejde čeština.

Tento problém už by měl být pravděpodobně vyřešen. Pokud není, je chyba v profilu, který používá editor TeXnicCenter (profil je bohužel pro každého uživatele). Aby byla čeština v pořádku, stačí dát do hlavičky souboru řádek \usepackage[cp1250]{inputenc}. Tento řádek řekne TeXu, že vstupní kódování je Windows-1250 a předklad proběhne korektně. V UNIXovém prostředí použijte místo řetězce ‘cp1250′ řetězec ‘latin2′.

Chci používat ‘XEmacs’ tak, aby spolupracoval s programem ‘R’.

XEmacs je původně UNIXový editor. Je ale nainstalován i pod Windows. Kdo by ho chtěl používat pro pěkné spojení s programem R, nechť si zkopíruje soubor init.el a nakopíruje jej do adresáře .xemacs (bude třeba ho vytvořit) na disku H:\. Program hledejte jako L:\Editory\XEmacs\xemacs-21.5\i586-pc-win32\xemacs.exe, ve vašem profilu nebude, protože byl instalován teprve nedávno.

Program Xplore nenajde svoje knihovny.

Tento problém už by také neměl být aktuální, ale pokud nastává, přenastavte si ve START menu odkaz na Xplore. Opravte si v odkazu Spustit v disk H:\ na L:\Statistika\Xplore.

Nejde spustit program Statistica.

Tento návod již zřejmě nebude fungovat, ale můžete ho odzkoušet happy smiley

Statistica je program pro 16-bitové verze Windows a pod Win2000 vyžaduje jisté zvláštní zacházení. Ignorujte odkaz ve START menu, je třeba si vytvořit vlastního zástupce na ploše se speciálním nastavením. Dále upozorňuji, že program Statistica vám poběží pouze v levé části laborky (tj. počítače k5–1x, k5–2x), jinde ne. Postup rozchození a fungování je následující: Vytvoření odkazu:

 • Otevřete Průzkumníka a vyberte v něm adresář C:\Stat
 • Držte levé tlačítko myši a klávesu Alt a takto přetáhněte program jménem STA_WIN.EXE z adresáře C:\Stat na Plochu. Vytvoříte tím zástupce programu na ploše.
 • Klikněte na tomto nově vytvořeném zástupci pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti. Ve Vlastnostech zvolte panel Zástupce a zaškrtněte volbu Spustit program jako jiný uživatel

Spuštění a práce s daty:

 • Při spuštění se vás program zeptá na jméno a heslo. Místo Administrator napište vyuka a odentrujte. Program by se měl spustit.
 • Při práci s daty je nutné mít data na lokálním disku C:\ například v adresáři C:\Temp protože pokud program běží pod lokálním uživatelem, nevidí na síťové disky. Stačí si tedy před prací se Statisticou data zkopírovat do C:\Temp a po ukončení práce opět přenést zpět na síťový disk.

Přijde-li někdo na jednodušší, obecně funkční postup, jak program provozovat, bude tento návod velice uvítán…

NCSS

Program najdete v C:\Program Files (x86)\NCSS97 (není ve start menu). Pokud ho budete používat častěji, dejte si zástupce na Plochu. Po prvním spuštění bude vyžadovat zadání licenčního čísla 5815056225 (bez něj nepůjdou zpracovávat větší data). Nastavení je bohužel vždy pro konkrétního uživatele.

R, RStudio

V současné verzi programu R je již rozlišována aplikace pro 32 bitové systémy a 64 bitové systémy. Počítače a instalace v laboratoři jsou 64 bitové. Proto starý odkaz ve START menu, který odkazoval na obecnou verzi programu Rgui, již není dále funkční. Proto, pokud používáte program R, nastavte si odkaz na program R na L:\Statistika\R\bin\x64\Rgui.exe

Dále je nainstalován program RStudio, který je rozšířením rozhraní programu R. Je umístěn v adresáři L:\Statistika\RStudio a samotný spouštěč je L:\Statistika\RStudio\bin\rstudio.exe. Pokud se vás při spuštění program zeptá, jakou verzi R budete používat, nevybírejte variantu, která je na síťovém disku L:\, ale výhradně lokální instalaci R. Pokud se vám RStudio spouští příliš dlouho, vypněte ho (případně ukončete pomocí správce běžících programů) a při dalším spuštění držte klávesu Ctrl. Pak dojde k novému výběru zdroje programu R.

Problémy s přihlášením a profily

Službě Klient zásad skupiny se nepodařilo přihlášení. Přístup byl odepřen.

Pokud se vyskytne tato chyba, je buď problém s profilem nebo přímo s účtem. Zkuste prosím přihlášení na jiném počítači. Pokud se problém bude opakovat, sdělte službě, jaký máte login a že máte tento problém. Služba napíše do konference a problém vyřeší správce. Pokud se na jiném počítači nalogujete, bude problém s profilem. Pak je dobré profil smazat, viz návod níže.

Přihlášení dočasným profilem

Pokud se vyskytne tato chyba, bude asi problém s vaším síťovým profilem. Pokud v profilu nemáte žádná data, která využíváte, nemusí vás to trápit. Pokud ano, stejně bude s profilem nějaký problém a bude potřeba ho smazat. Taky vás to tedy nemusí trápit happy smiley

Smazání profilu

Smazání profilu se skládá z několika kroků. Uvědomte si, že v profilu můžete mít uložená nějaká data, například ve složce Dokumenty nebo Plocha. Pokud jste si tam něco uložili, přijdete o to. Z tohoto důvodu je doporučeno pro data používat síťový disk H:. Projděte si tedy profil ještě před smazáním a důležitá data přesuňte na disk H:. Data uložená na disku H: jsou při mazání profilu i před mnohými jinými šotky v bezpečí.

Každá verze Windows má pro daného uživatele profil uložený ve složce pod /home/Lab/profiles/<login>/

 • “WinXP” - XPčka
 • “Vista.V2″ - 7ky
 • “Vista.V6″ - 10ky

Původní profily v /home/<login>/.win_profile (XP) a .win_profile.V2 (7ky) se nepoužívají a časem asi budou smazány. POZOR - raději si to ověřte — Aktuální umístění profilů není definitivní.

Postup smazání je následující:

 1. Přihlašte se na Artax (stejné údaje, jako na Windows) pomocí programu “ssh” (linux) nebo Putty (windows)
 2. Spusťte program mc. Je to klasický dvoupanelový správce souborů. Mezi panely se přepínáte pomocí klávesy Tab, mažete pomocí F8, do domácího adresáře se dostanete tak, že dole v příkazovém řádku zadáte příkaz cd.
 3. Najděte adresář se zlobivým profilem a případně si z něho zkopírujte data pomocí mc do domácího adresáře.
 4. Smažte adresář se zlobivým profilem
 5. Klávesou F10 ukončete program mc a odhlašte se pomocí logout.

Data na síťových discích

Kde mám svoje data?

Vaše data jsou na síťovém disku H:\. Ukládejte si je výhradně tam. Data uložená “jinam” se ukládají do “síťového profilu”, který windowsy při každém nalogování celý kopírují tam a při každém odlogování zase celý kopírují zpátky. Proto se snažte adresář Dokumenty či Plochu využívat jenom minimálně. Uživatelské profily nejsou velikostně omezeny žádnou politikou, takže pokud se budete kvůli velikosti profilu přihlašovat půl hodiny, je to váš problém! A pokud během toho kopírování zazlobí síť nebo nastane jiný problém, tak o ta data přijdete! Nebudete-li si vědět rady, poradí vám služba.

Jak se dostanu na svoje data odjinud?

K datům se dostanete jednoduše, přes program WinSCP, připojením na stroj artax.karlin.mff.cuni.cz (login jasný, heslo je unixové, ne windowsové), kde uvidíte stejná data, jako je obsah disku H:\. Pokud chcete do adresáře Dokumenty, hledejte ho v adresáři .win_profile.

Vypalování, připojení USB zařízení

Chci si vypálit CD nebo DVD

Vypalovačku CD/DVD máme externí, s USB. Služba ji půjčuje proti kartičce studenta. Data je možné si nahrát pro účely vypalování na disk D:\. Pro vypálení stačí na Windows10 v Tentopočítači kliknout pravým tlačítkem na D:\ a zvolit “Vypálit na disk”. Dodržujte prosím autorská práva!

Chci si připojit nějaké USB zařízení.

Všude jsou Windows2000, kde již pro USB zařízení nejsou nutné ovladače. Připojení je jednoduché. Na nových počítačích (od Softcomu) jsou na předním panelu 2 USB porty. Na starších počítačích (od Mironetu) s monitory Iiyama jsou 4 USB porty na pravé straně podstavce monitoru. Měly by být propojené happy smiley Pokud by nebyly, kontaktujte službu.

Chci si připojit kartu (MMC, Secure Digital, Compact Flash, …)

Zajděte za službou a ona vám na průkazku studenta půjčí USB čtečku karet.

Chci si připojit pevný disk

Zajděte za službou a ona vám na průkazku studenta půjčí USB rámeček na pevný disk.

Připojení vyměnitelných médií na Linuxu

Použijte standardní postup připojování médií ve vašem preferovaném desktopovém prostředí, standardně se připojují do podadresářů v /media.

Změna hesla

Pokud si chcete změnit heslo, je nutné se pomocí programu Putty nalogovat na server artax.karlin.mff.cuni.cz a použít příkaz

zmena_hesla

Tento program se vás zeptá na vaše původní heslo a potom dvakrát na nové heslo. Pokud budete mít s programem problém, zajděte a službou, ta vám může heslo změnit.