Vyhledáváni více než jednoho slova znamená, že se budou vyhledávat všechna zadaná slova. Pokud chcete vyhledávat frázi, uzavřete ji do uvozovek. Podobně je dobré do uvozovek uzavřít výrazy obsahující speciální znaky (:,”,’) .

Příklady vyhledávání

VstupVyhledá stránky obsahující…
apple pieobě slova (‘apple’ i ‘pie’)
“apple pie”přesnou frázi ‘apple pie’
lab/appleslovo ‘apple’ pouze v sekci labu (ne v informacích pro studenty)
“lab/apple”frázi ‘lab/apple’ všude
apple -pieslovo ‘apple’, vynechá stránky obsahující ‘pie’
food -“apple pie”slovo ‘food’, vynechá stránky obsahující frázi ‘apple pie’
apple “-pie”slova ‘apple’ a ‘-pie’
apple - pieslova ‘apple’, ‘-‘, a ‘pie’