Náš hlavní server Artax umírá. Chovejte se k němu extrémně ohleduplně. Může dojít ke ztrátě dat (týká se hlavně /aux). Během dvou týdnů (cca do 5. května) bychom měli mít server nový, tešte se a doufejte, že nám tento do té doby vydrží.

Stav: Neaktuální