From Karlínský Lab

Lab: Výuka

Výuka v laboratoři

Počítačová laboratoř je určena především pro výuku. Pokud není celá vytížená, mohou v ní pracovat studenti kteří mají volno. Pomocí Studijního informačního systému můžete lehce zjistit, kdy je která část obsazená a zarezervovaná. V SISu naleznete jak část A tak část B

Rezervace výuky

Rezervace se provádí přes fakultní Studijní informační systém. Je možné si rezervovat buď část A (vpravo od vchodu, uzavíratelná, bílá tabule, 9 počítačů) nebo část B (vlevo od vchodu, uzavíratelná, bílá tabule, 9 počítačů) nebo obě části najednou, případně celou laboratoř (celkem 26 počítačů určených pro výuku).

Je možné si rezervovat pravidelnou i jednorázovou výuku. Laboratoř je určena výhradně pro výuku na počítačích! Rezervace běžné výuky vám bude ZRUŠENA.

Stránka z http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/index.php?n=Lab.Vyuka
Poslední úprava stránky: 13. March 2007, at 01:53 PM